Wszystkim Wam…
Bez względu na miejsce..
i czas…

To All of You …
Regardless of the place ..
and time …